تسمه نقاله استیل

جهت جابجایی بارهای بسیار سنگین در فواصل طولانی از این نوع تسمه استفاده می شود. در تسمه های استیل کورد به جای نخ از مش های بافته شده استیل استفاده و به سه دسته تقسیم می شود:

 

1.   تسمه های استیل کورد با تار استیل

2.   تسمه های استیل کورد با تار و پود استیل

3.   تسمه های استیل کورد با تار استیل و پود منجید

 


طراحی سایت