روکش غلتک

روکش غلتک به منظور افزایش عمر تسمه نقاله و جلوگیری از هرزگردی تسمه بر روی غلتک مورد استفاده قرار می گیرد.

بدین منظور از لاستیک NBR با ضخامت 5 الی 20 میلیمتر استفاده می شود.

این لاستیک می تواند ساده و یا به صورت آج دار بر روی غلتک چسبانده شود.


طراحی سایت